VA-API  2.13.0.pre1
VAProcPipelineParameterBuffer Member List

This is the complete list of members for VAProcPipelineParameterBuffer, including all inherited members.

additional_outputsVAProcPipelineParameterBuffer
backward_referencesVAProcPipelineParameterBuffer
blend_stateVAProcPipelineParameterBuffer
filter_flagsVAProcPipelineParameterBuffer
filtersVAProcPipelineParameterBuffer
forward_referencesVAProcPipelineParameterBuffer
input_color_propertiesVAProcPipelineParameterBuffer
input_surface_flagVAProcPipelineParameterBuffer
mirror_stateVAProcPipelineParameterBuffer
num_additional_outputsVAProcPipelineParameterBuffer
num_backward_referencesVAProcPipelineParameterBuffer
num_filtersVAProcPipelineParameterBuffer
num_forward_referencesVAProcPipelineParameterBuffer
output_background_colorVAProcPipelineParameterBuffer
output_color_propertiesVAProcPipelineParameterBuffer
output_color_standardVAProcPipelineParameterBuffer
output_hdr_metadataVAProcPipelineParameterBuffer
output_regionVAProcPipelineParameterBuffer
output_surface_flagVAProcPipelineParameterBuffer
pipeline_flagsVAProcPipelineParameterBuffer
processing_modeVAProcPipelineParameterBuffer
rotation_stateVAProcPipelineParameterBuffer
surfaceVAProcPipelineParameterBuffer
surface_color_standardVAProcPipelineParameterBuffer
surface_regionVAProcPipelineParameterBuffer
va_reservedVAProcPipelineParameterBuffer